Artrik vägkant
Papperslera, pigment, varnish,
efter illustrationer från Stockholms stad.
Hjorten skulpturpark, Stockholm, 2020
Mark