Det att inrymma
Silkscreen from frottage-drawings on concrete
76 x 57 cm.
Grafiska sällskapet, Stockholm, 2023