EN374-2
Artist’s book (9 sidor)
Screentryck från skannade arbetshandskar, nitrilgummi
6 x 5 x 1 cm
2017
Mark