Sometimes just drifting, in this simple world
Video (2h 43min)
Tag Team Studio, Bergen, 2019

En handhållen kamera följer lastbilars rörelser tills de är utom synhåll. Filmad från ett fönster i Bergen, Norge.
Video excerpt (3 min)
Mark